6.11.2021 Sobotni poranek w¶ród harcerzy 19 DH "Mafeking" ze Szczepu "Wilki" im. hm. M. Koniecznego.

Instruktorzy Kręgu T.W.A. "Elita" ZHP Mosina; hm. Danuta Białas, hm. Andrzej Kreczmer, phm. Mieczysław Hemmerling dziękuj± za zaproszenie na zbiórkę podczas, której zapoznali harcerzy z druhami, którzy na trwale wpisali się w 100-letni± historię Mosińskiego Harcerstwa.

Dziękujemy za chwile, które na nowo pozwoliły nam poczuć duch przeżytych lat na zbiórkach, obozach, czy rajdach. Spotkaniu towarzyszyły gry edukacyjne, zabawy, piosenka, bez której nie może się odbyć żadna zbiórka. Czuwaj !!! dh. Danka